Nye Borgerliges Ungdoms historie

Nye Borgerliges Ungdom blev stiftet i efteråret 2015 som ungdomsparti til partiet Nye Borgerlige, der kort tid forinden blev stiftet af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen som et nyt konservativt dansk parti.

Ungdomspartiet blev stiftet med navnet Unge Nye Borgerlige og fik en plads i partiets hovedbestyrelse.

I oktober 2016 afholdt man ungdomspartiets første officielle landsmøde, hvor lærerstuderende Mikkel Bjørn Sørensen, der tidligere havde været aktiv og lokalformand i Konservativ Ungdom, blev valgt som første officielle landsformand. Samtidig ændredes navnet til Nye Borgerliges Ungdom.

Nye Borgerliges Ungdom var i første omgang med til at indsamle vælgererklæringer til partiet og siden føre valgkamp for Nye Borgerlige ved folketingsvalget i 2019, hvor partiet sikrede sig fire mandater i folketinget.

Ungdomspartiet har siden stiftelsen kæmpet på linje med Nye Borgerlige for følgende kerneprincipper:

  • Et stærkt, kulturelt værdifællesskab
  • Beskyttelse af naturværdier med fornuft
  • Mindre stat og mere menneske
  • Våge over frihed, folkestyre og nationale suverænitet
  • Fælles ansvar for samfundets svageste

Siden stiftelsen har ungdomspartiet oprettet flere lokalforeninger rundt om i landet, der for indeværende dækker områderne; Sydjylland, Midtjylland/Aarhus, Nordjylland, Fyn, Sjælland, Nordsjælland & København.

Foreningen har i dag mere end 300 betalende medlemmer og har deltaget i følgende landsdækkende arrangementer:

  • Skolevalg 2017, 2018 & 2019
  • Folkemøde på Bornholm 2017, 2018, 2019
  • Fyns folkemøde 2019
  • – m.fl.

Nye Borgerliges Ungdom beskriver sig selv som et borgerligt ungdomsparti baseret på klassisk konservative værdier. Ungdomspartiet mener, at den danske kulturarv er udgangspunktet for vores forståelse af verden, og at det derfor er vigtigt at vedkende sig den historiske erfaring, vi har opbygget.

Nye Borgerliges Ungdom har derfor skrevet traditionsbundne og historisk forankrede institutioner såsom kongehuset og den evangelisk-lutherske kirke ind i deres grundholdning .

Ungdomspartiet er indtil den dag i dag en forening for unge borgerlige mennesker, der ønsker et frit, selvstændigt Danmark. Et Danmark, hvor vi er bevidste om, at vores kultur og samfund er skrøbelige organismer, som vi skal overlevere til næste generation i mindst ligeså god forfatning, som da vi overtog dem.