For frihed og fædreland?

Nye Borgerliges Ungdom er en forening for unge borgerlige mennesker, der ønsker et frit, selvstændigt Danmark. Et Danmark, hvor vi er bevidste om, at vores kultur og samfund er skrøbelige organismer, som vi skal overlevere til næste generation.

Nye Borgerliges Ungdom finder det afgørende, at der blandt danskere i almindelighed er bevidsthed om danskheden og Danmarks kristne fundament. Borgerlige bør fremme en kulturpolitik, som hævder vores nationale arv, traditioner og værdier.

Vi bekæmper idéer om at ville udviske nationale forskelle i forsøget på at opbygge en europæisk centralstat. I stedet mener vi, at international harmoni bedst opnås ved at acceptere og respektere nationale særpræg og national suverænitet.