Retspolitik

Lov og orden er byggesten i ethvert samfund. Alle borgere skal kunne leve og færdes trygt. Derfor skal kriminalitet straffes hårdt.

I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at forudsætningen for et velfungerende og tillidspræget samfund er en sund og rimelig retspolitik.

Desværre ser vi jævnligt, hvordan straffen for personfarlig kriminalitet meget ofte ikke stemmer overens med den kriminelle handling, der er blevet begået. Eksempelvis slipper voldtægtsforbrydere ofte med en straf på to år – nogle gange mindre. Ligeså kan man jævnligt læse om, hvordan ofre for vold allerede kort efter hændelsen, møder deres overfaldsmænd i det offentlige rum. Det finder vi fuldstændig absurd og urimeligt – taget offeret og almindelig sund fornuft i betragtning.

Vi er derfor tilhængere af højere strafferammer for al personfarlig kriminalitet.

Ligeså mener vi, at en livstidsdom bør være lig en livstidsdom og altså ikke 15-16 år, som det ofte er.

Racismeparagraffen
Vi er i Nye Borgerliges Ungdom modstandere af racismeparagraffen og mener ikke, at denne lov hører til i et samfund, hvor vi vægter ytringsfriheden højt. Ligeså ser vi ofte, hvordan retssystemet misbruges til at få dømt folk efter netop racismeparagraffen – til trods for, at udtalelserne ofte intet med racisme har at gøre. 

Ytringsfriheden er den demokratiske værdi, der garanterer alle de andre demokratiske værdier. Det er demokratiets fundament og grundstamme. Uden ytringsfrihed og åben meningsudveksling kan vi ikke som samfund eller individer udfordre hinanden eller de indgroede forestillinger, vi hver især er omgivet af.

Vi kan ikke for alvor udvikle os som samfund uden ytringsfrihed – og det er takket være netop ytringsfriheden, at Danmark i dag er langt friere, rigere og tryggere, end det tidligere har været. For gennem den åbne og grænselæse meningsudveksling, hvor vi konstant har kunnet udfordre og kritisere hinanden og samfundets normer, er vi som individer og samfund blevet klogere og mere nuancerede. Af disse årsager mener vi ikke, at man bør kunne straffes alene for at gøre brug af sin ytringsfrihed.

Loven hævder at bekæmpe ekstremisme, men virker i virkeligheden med den stik modsatte effekt. Ekstremisme bekæmpes bedst gennem den frie og åbne meningsudveksling, som lovbestemmelsen i stedet forbyder. Den frie meningsudveksling medfører sociale sanktioner, kritik og nuancering – der vil hjælpe folk til at genoverveje deres positioner eller promovering af samme. Vi har ikke behov for loven til at bekæmpe ord.

Ord bekæmpes bedst med bedre og mere velovervejede ord.

Miminumsstraffe
Alt for ofte ser vi, at grov personfarlig kriminalitet straffes urimeligt blødt, til skade for retsfølelsen og tilliden til retssystemet. Gennem de sidste årtier har man hævet straframmen for flere personfarlige forbrydelser. Desværre afspejler det sig kun marginalt i den reelle strafudmåling. Derfor mener Nye Borgerliges Ungdom, at det er nødvendigt at indføre høje minimumsstraffe for grov vold, voldtægt og forsætligt mord, da det er efter vores opfattelse er forbrydelser, der er ofte straffes for mildt, de fysiske og psykiske smerter offeret går igennem, taget i betragtning.

Selvforsvarspolitik
I lyset af den nuværende stigning i mængden af terror og personfarlig kriminalitet, mener Nye Borgerliges Ungdom, at peberspray bør lovliggøres i selvforsvarsøjemed. Kan peberspray skaffes i håndkøb, vil det være muligt for enhver, uanset fysisk styrke, at forsvare sig mod indbrudstyve og overfaldsmænd. Da sprayen ikke er livsfarlig, eskaleres situationen minimalt, mens eventuelle uheld ikke vil medføre varige mén.

Fæstningsprincippet
Ifølge den nuværende lovgivning må et offer for indbrud eller hjemmerøveri ikke bruge større magt end gerningsmanden. I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at ulovlig indtrængen med henblik på kriminalitet i sig selv udgør en massiv eskalering, der kan sidestilles med et angreb- og eller voldeligt overfald. Offeret skal derfor have ret til at anvende slagvåben og peberspray i forsvaret af sin ejendom, selv hvis gerningsmanden er ubevæbnet.

Hårdere straffe for vold og overgreb 
Vold og overgreb er nogle af de absolut mest afskyvækkende typer af kriminalitet. Der er ingen rimelighed eller retfærdighed i, at et overfaldsoffer kan møde sin gerningsmand på fri fod, kort tid efter at overfaldet har fundet sted. Som samfund har vi et ansvar for at beskytte og værne om hinanden, og det gør vi bedst ved at sende et klart signal til forråede kriminelle om, at vi ikke tolererer formørket adfærd. Derfor skal der være markant højere straffe for personfarlig kriminalitet.

Strafferetlig beskyttelse af fostre
Den nuværende straffelovgivning anerkender ikke ufødte som personer, der kan beskyttes af strafferetten. NBU mener, at fostre skal beskyttes, således at man får en selvstændig straf for at begå forbrydelser mod dem.
Eksempelvis skal dén, der skubber en gravid kvinde ned af en trappe for at få hende til at miste barnet, straffes både for grov vold mod kvinden og for drabsforsøg mod fostret. Dette tiltag vil ikke kriminalisere kirurgisk abort – der vil netop sigtes til tilfælde, hvor kvindens ret til at bestemme, om hun vil have barnet, krænkes.

Forbud mod køb og salg af sexdukker i børnestørrelse
Vi mener i Nye Borgerliges Ungdom, at enhver seksuel fantasi, der inkluderer børn, er forkastelig. Vi vil derfor forbyde sexdukker, der imiterer børn, og sidestille det med at være i besiddelse af børneporno. Pædofili er noget af det mest foragtelige, der overhovedet findes, og enhver legitimering deraf bør begrænses i videst muligt omfang.

Kriminaliser bevidst smitte med HIV og andre kønssygdomme
I Nye Borgerliges Ungdom ser vi det som problematisk, at det er lovligt bevidst at smitte andre mennesker med kønssygdomme. Dette gælder særligt for alvorlige kønssygdomme som HIV, men også kroniske såsom herpes. Det er at betragte som en form for legemsbeskadigelse. Vi er derfor tilhænger af at kriminalisere den bevidste smitte med kønssygdomme. Således, at hvis man er blevet testet positiv for en sygdom, så er det ulovligt at have sex med andre, som ikke bærer samme kønssygdom, med mindre man gennem forebyggelse kan garantere at risikoen for smitte er absolut minimal.  Er dette ikke tilfældet, kan man altså straffes med bøde og mulighed for erstatning gennem de civile domsstole.

Masseovervågning
I Nye Borgerliges Ungdom mener vi ikke, at masseovervågning vil være gavnligt for Danmark. De fleste argumenter for disse typer indgreb er, at det vil hjælpe med at reducere kriminalitet og hjælpe myndighederne med at opklare forbrydelser. Vi mener, at dette er symptombehandling, og vi kan ikke acceptere, at danskernes privatliv krænkes, på baggrund af få kriminelles gerninger.

Vi vil ikke ofre danskernes privatliv på den flygtige trygheds alter.

Nedlæg Den Uafhængige Politiklagemyndighed og opret anden instans som reelt er uafhængig
Problemet med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), er at klagesagerne bliver bedømt af forhenværende kollegaer til de betjente der skal undersøges. Det gør at myndigheden ikke længere ikke er uafhængig, men til gengæld inhabil og utroværdig i disse sager. Alt for få klager fører til sigtelser, og endnu færre fører til domsfældelse, selvom der åbenlyst er begået kriminelle handlinger eller magtmisbrug fra den enkelte betjents side. Herudover fungerer DUP egentlig som en forsvarsinstans for politiet, hvor det burde være omvendt. DUP burde undersøge politipersonale som anklagede personer der har brudt loven. Derfor mener Nye Borgerliges Ungdom at der skal oprettes en ny instans der er komplet uafhængig, hvor der ikke er relation mellem politiet og denne myndighed som skal vurdere sager vedrørende ordensmagtens strafbare forhold.

Kropskameraer til dansk politi
Nye Borgerliges Ungdom er et ungdomsparti, der har stort fokus på lov og orden. Dette gælder både den almene dansker, de danske politikere og selvfølgelig også det danske politikorps. Derfor ønsker Nye Borgerliges Ungdom, at det danske politi obligatorisk skal udstyres med kameraer. Disse kameraer skal være tændt ved alle møder med borgeren. Findes der ikke en video fra politibetjentens kropskamera, skal betjentens ord ikke gælde over borgerens, som der ellers er standard for i det danske retsvæsen. Kameraet kan både være med til at vise betjentenes uskyld i klagesager, men også i eventuelle sager om magtmisbrug. Optagelserne vil kunne anvendes som bevisbyrde for begge parter i en eventuel klage.

Tillad politibetjente at bære pistol i fritiden
I Nye Borgerliges Ungdom mener vi at politibetjente skal have mulighed for at skjult bære pistol i deres fritid, det vil gøre dem i stand til at forsvare sig selv og andre, i pludseligt opståede nødsituationer. Vi stoler på, at politibetjente er ansvarlige og kompetente nok til at bære våben i deres arbejdstid, derfor bør vi også stole på, at de kan gøre det samme uden for tjeneste. Muligheden skal selvfølgelig kun gælde færdiguddannede betjente – og ikke betjente under uddannelse.

Tillad trænede civile at bære pistol
Siden 2014 har vi i Danmark set en drastisk fremgang i anmeldte voldsepisoder og voldtægter. I lyset af disse mener vi i NBU, at danske borgere skal have retten til at kunne forsvare sig selv. Derfor bør trænede civile have ret til at erhverve og bære håndvåben. En forudsætning for denne ret vil være fyldestgørende træning i håndtering og brugen af disse. Kravene til denne træning vil være lig kravene stillet til betjente for psykisk ligevægt og vurdering af strafbare forhold.

Afskaf våbenbureaukratiet
Som våbenloven er i dag, skal man søge om én tilladelse per våben. Det skaber en unødig arbejdsbyrde hos myndighederne, og en lang ventetid på at man må overtage det våben man har købt. I Nye Borgerliges Ungdom mener vi at et individ bør kunne få tilladelse til en bestemt våbentype, eks. jagtriffel, pistol, haglgevær osv., fremfor at skulle søge om, og vente på at hver enkelt ansøgning behandles. Det vil kraftigt reducere politiets tidsforbrug, og staten vil stadig kunne have kontrol over hvilke borgere der må eje hvad.

Stop statslig overvågning af fiskere
I Juni 2020 udstedte regering en bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat. Det betyder i praksis at staten har ret til at installere kameraer i danske fiskekuttere og dermed overvåge danske fiskere, på privat ejendom. Fiskeristyrelsen har i øvrigt ret til at videregive det indsamlede data til “forskningsmæssige formål”, uden tilstrækkelige retsgarantier der kan beskytte fiskerne imod vilkårlig brug af deres data. Bekendtgørelsen kommer på baggrund af et EU-initiativ om øget tilsyn og kontrol af fiskeri i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak. Dette udgør en unødvendig og disproportional kontrolinstans. I Nye Borgerliges Ungdom er vi modstandere af statslig overvågning af privat ejendom og EU-lovgivning på dansk territorium. Vi mener derfor at statslig overvågning af danske fiskere bør stoppes omgående.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.