I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at forudsætningen for et velfungerende og tillidspræget samfund er en sund og rimelig retspolitik.

Desværre ser vi jævnligt, hvordan straffen for personfarlig kriminalitet meget ofte ikke stemmer overens med den kriminelle handling, der er blevet begået. Eksempelvis slipper voldtægtsforbrydere ofte med en straf på to år – nogle gange mindre. Ligeså kan man jævnligt læse om, hvordan ofre for vold allerede kort efter hændelsen, møder deres overfaldsmænd i det offentlige rum. Det finder vi fuldstændig absurd og urimeligt – taget offeret og almindelig sund fornuft i betragtning.

Vi er derfor tilhængere af højere strafferammer for al personfarlig kriminalitet.

Ligeså mener vi, at en livstidsdom bør være lig en livstidsdom og altså ikke 15-16 år, som det ofte er.

Blasfemi og racismeparagraffen

Vi er i Nye Borgerliges Ungdom modstandere af både racisme og blasfemiparagraffen og mener ikke, at disse to love hører til i et samfund, hvor vi vægter ytringsfriheden højt. Ligeså ser vi ofte, hvordan retssystemet misbruges til at få dømt folk efter særligt racismeparagraffen – til trods for, at udtalelserne ofte intet har med racisme at gøre.

Miminumsstraffe

Alt for ofte ser vi, at grov personfarlig kriminalitet straffes urimeligt blødt, til skade for retsfølelsen og tilliden til retssystemet. Gennem de sidste årtier har man hævet straframmen for flere personfarlige forbrydelser. Desværre afspejler det sig kun marginalt i den reelle strafudmåling. Derfor mener Nye Borgerliges Ungdom, at det er nødvendigt at indføre minimumsstraffe for grov vold, voldtægt og forsætligt mord på hhv. 4, 6 og 8 års ubetinget fængsel, da det er efter vores opfattelse er forbrydelser, der er ofte straffes for mildt, de fysiske og psykiske smerter offeret går igennem, taget i betragtning.

Selvforsvarspolitik

I lyset af den nuværende stigning i mængden af terror og personfarlig kriminalitet, mener Nye Borgerliges Ungdom, at peberspray bør lovliggøres i selvforsvarsøjemed. Kan peberspray skaffes i håndkøb, vil det være muligt for enhver, uanset fysisk styrke, at forsvare sig mod indbrudstyve og overfaldsmænd. Da sprayen ikke er livsfarlig, eskaleres situationen minimalt, mens eventuelle uheld ikke vil medføre varige mén.

Fæstningsprincippet

Ifølge den nuværende lovgivning må et offer for indbrud eller hjemmerøveri ikke bruge større magt end gerningsmanden. I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at ulovlig indtrængen med henblik på kriminalitet i sig selv udgør en massiv eskalering, der kan sidestilles med et angreb- og eller voldeligt overfald. Offeret skal derfor have ret til at anvende slagvåben i forsvaret af sin ejendom, selv hvis gerningsmanden er ubevæbnet.

Hårdere straffe for vold og overgreb 

Vold og overgreb er nogle af de absolut mest afskyvækkende typer af kriminalitet. Der er ingen rimelighed eller retfærdighed i, at et overfaldsoffer kan møde sin gerningsmand på fri fod, kort tid efter at overfaldet har fundet sted. Som samfund har vi et ansvar for at beskytte og værne om hinanden, og det gør vi bedst ved at sende et klart signal til forråede kriminelle om, at vi ikke tolererer formørket adfærd. Derfor skal der være markant højere straffe for personfarlig kriminalitet.

Strafferetlig beskyttelse af fostre

Den nuværende straffelovgivning anerkender ikke ufødte som personer, der kan beskyttes af strafferetten. NBU mener, at fostre skal beskyttes, således at man får en selvstændig straf for at begå forbrydelser mod dem.
Eksempelvis skal dén, der skubber en gravid kvinde ned af en trappe for at få hende til at miste barnet, straffes både for grov vold mod kvinden og for drabsforsøg mod fostret. Dette tiltag vil ikke kriminalisere kirurgisk abort – der vil netop sigtes til tilfælde, hvor kvindens ret til at bestemme, om hun vil have barnet, krænkes.

Forbud mod køb og salg af sexdukker i børnestørrelse

Vi mener i Nye Borgerliges Ungdom, at enhver seksuel fantasi, der inkluderer børn, er forkastelig. Vi vil derfor forbyde sexdukker, der imiterer børn, og sidestille det med at være i besiddelse af børneporno. Pædofili er noget af det mest foragtelige, der overhovedet findes, og enhver legitimering deraf bør begrænses i videst muligt omfang.

Kriminaliser bevidst smitte med HIV og andre kønssygdomme

I Nye Borgerliges Ungdom ser vi det som problematisk, at det er lovligt bevidst at smitte andre mennesker med kønssygdomme. Dette gælder særligt for alvorlige kønssygdomme som HIV, men også kroniske såsom herpes. Det er at betragte som en form for legemsbeskadigelse. Vi er derfor tilhænger af at kriminalisere den bevidste smitte med kønssygdomme. Således, at hvis man er blevet testet positiv for en sygdom, så er det ulovligt at have sex med andre, som ikke bærer samme kønssygdom, med mindre man gennem forebyggelse kan garantere at risikoen for smitte er absolut minimal.  Er dette ikke tilfældet, kan man altså straffes med bøde og mulighed for erstatning gennem de civile domsstole.

Forbyd køb af sex

NBU abonnerer ikke på synet på sex som blot en handelsvare på linje med tøj eller dagligvarer. Ydermere er er de fysiske og psykiske skadevirkninger, som kan være forbundet med prostitution, veldokumenterede. Arbejdstilsynet ville aldrig acceptere andre brancher med så høj en erhvervsrisiko som prostitution. Endvidere er der en uløselig sammenhæng mellem prostitution og kvindehandel. Accepterer man lovlig prostitution i Danmark, åbner man også en ladeport for handel med kvinder. Derfor bør vi forbyde køb af sex i Danmark.

Køber såvel som sælger skal straffes for forhold begået i Danmark. Dansk straffemyndighed skal også gælde forhold begået i udlandet efter de almindelige regler om dansk straffemyndighed i straffeloven. NBU finder det dybt perverst og amoralsk, at vestlige borgere rejser til tredjeverdenslande og udnytter fattige prostituerede.