Nye Borgerliges Ungdoms politik

Grundholdning
Grundholdningen er udtryk for vores grundlæggende værdier. Hvorfor er vi aktive i politik - og hvad kæmper vi for?
Læs grundholdningen
EU-politik
EUs centralisering truer i dag medlemslandenes suverænitet og egenart. Derfor skal vi have en afstemning om det danske EU-medlemskab.
Læs EU-politikken
Økonomisk politik
Det er danskerne, der er bedst til at forvalte deres egne penge. Derfor skal skatten sænkes og staten mindskes.
Læs den økonomiske politik
Socialpolitik
Det er samfundets ansvar at hjælpe de svage. Dem, der kan klare sig selv, bør dog gøre det. Kun sådan kan vi bruge ressourcerne rigtigt.
Læs vores socialpolitik
Forsvarspolitik
Statens vigtigste opgave er at forsvare Danmark samt danske borgeres sikkerhed og frihed. Det sikres bedst gennem et stærkt forsvar.
Læs forsvarspolitikken
Kulturpolitik
Den danske kultur binder os sammen på tværs af politiske og sociale skel. Formidlingen af vores fælles historie er afgørende for tilliden mellem os.
Læs vores kulturpolitik
Udlændingepolitik
Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Som udlænding skal du naturligvis forsørge dig selv og overholde loven.
Læs vores udlændingepolitik
Miljøpolitik
Det er vigtigt, at vi passer på vores natur og miljø. Venstrefløjen har dog kapret denne dagsorden - til skade for både økonomien og miljøet.
Læs miljøpolitikken
Retspolitik
Lov og orden er byggesten i ethvert samfund. Alle borgere skal kunne leve og færdes trygt. Derfor skal kriminalitet straffes hårdt.
Læs retspolitikken
Uddannelsespolitik
God uddannelse har enorm betydning for den enkelte og for kommende generationers evne til at bevare og opbygge et velfungerende samfund.
Læs vores uddannelsespolitik
Abortpolitik
Familien er samfundets fundament. Derfor skal vi værne om den. Vi ønsker en åben og fordomsfri debat.
Læs familie- og abortpolitikken
Økologi-politik
Der er ikke empiri til at fastslå, at økologiske varer er entydigt bedre for miljøet, bedre dyrevelfærd eller sundere end konventionelle varer.
Læs vores økologi-politik