Ledelsen i Nye Borgerliges Ungdom

Mikkel Bjørn Sørensen
Landsformand
Tlf. 22823316
formand@nbung.dk
Malte Larsen
Næstformand
Tlf. 60543245
Malte.boehm.larsen@gmail.com
Thomas Rømer Westergaard
Kasserer
kasserer@nbung.dk
Tenna Røberg
Aktivitetsformand
-
Nikolaj Schultz
Kampagneformand
Sejr Schou
Lokalforeningsansvarlig
Caroline Mathilde Reitzel
Menigt FU-medlem
Christian Bjørnskov
Suppleant