Besøg på Christiansborg

Medlemmer af Nye Borgerliges Ungdom var for nylig forbi Christiansborg for at besøge folketingsgruppen og sekretariatet. Som mindre ungdomsparti har de enkelte medlemmer lettere adgang til folketingsgruppen – og der er derfor kort vej fra konkrete idéer eller forslag – til noget håndgribeligt, der kan blive brugt i folketingsarbejdet – eller i kommunikationen af Nye Borgerliges værdier. 

Borgerlig rænnessance

Nye Borgerlige har for nylig lanceret kampagnen  “Borgerlige rænnessance”, der har som mål at genrejse det borgerlige projekt – og forståelsen for borgerlige værdier. 

Kampagnen beskriver sig selv således: 

Danmark er et dejligt land

Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste samfund. Det er værd at værne om.

Det er borgerne, som skaber de værdier og den kultur, der har gjort Danmark, til hvad det er.

Men vores samfund er under pres. Den offentlige sektor er blevet for stor. Den er dyr og ineffektiv og den begrænser borgernes frihed.

Samtidig er vores stærke, kulturelle værdifællesskab – opbygget gennem århundreder – under pres fra kulturfremmed indvandring.

Det er en udvikling, der gør os fattigere og mindre frie.

Derfor er der brug for en anden tilgang. En borgerlig tilgang, hvor vi styrker borgernes frihed, ansvar og beslutningskraft.

Med udgangspunkt i en række konkrete områder, vil vi vise, hvad denne borgerlige tilgang er.

 

Vi kalder det Borgerlig Renæssance

Når vi taler frihed, er det fordi, politikerne skal bestemme mindre, og borgerne skal bestemme mere – også over egne penge.

Når vi taler familie, er det fordi familien udgør fundamentet ikke bare for det enkelte menneske, men også det borgerlige samfund. Derfor skal familien styrkes.

Og når vi taler fædreland, er det for at vise, hvor dyrebart det er at have et Danmark båret af et stærkt kulturelt værdifællesskab, hvor vi stoler på hinanden.

Sådan fortæller vi om den borgerlige tilgang på en række områder – fra velstand og kultur over natur og fremskridt til borgerlig solidaritet.

Vi skal genrejse det borgerlige Danmark – vi skal have en borgerlig renæssance.

Læs mere om de 9 områder her: 

https://nyeborgerlige.dk/borgerlig-renaessance/

Se Pernille Vermund forklare, hvad Borgerlige rennæssance er: 

Fædrelandskærlighed er lige så lidt rationelt betinget som kærligheden til ens eget barn. Man elsker ikke sit eget barn, fordi det objektivt set er det smukkeste eller klogeste. På samme måde er fædrelandskærlighed ubetinget. Fædrelandskærlighed er ikke et udtryk for et behov for at hæve landet op på bekostning af andre.

Fædrelandskærligheden er derimod udtryk for vores medfødte trang til at indgå i forpligtende fællesskaber med hinanden og med generationerne før og efter os.

Under vores fælles navn ’danskere’ finder vi et værdifællesskab, som vi føler os forbundet til, og som vi finder det naturligt at kæmpe for. Og det er op til os at beskytte vores fædreland – ingen andre kæmper kampen for os.

Vil du være en del af den borgerlige kamp?

Har du lyst til at blive en del af kampen for borgerligheden og danske værdier? 

Et medlemskab af Nye Borgerliges Ungdom koster 100 kroner og giver gratis medlemskab af Nye Borgerlige med i pakken. Sammen med os kan du være med til at kæmpe for Frihed og Fædreland! 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.