Familiepolitik

Familien er samfundets fundament. Derfor skal vi værne om den. Vi ønsker en åben og fordomsfri debat.

Fradrag for hjemmeundervisning og pasning 

I Nye Borgerliges Ungdom støtter vi op om retten til undervisning, men mener samtidigt at det, indenfor rimelige grænser, er enhver families ret at indrette deres børns undervisning og pasning, såfremt dette lever op til basale kompetencekrav og familien sikrer en fornuftig socialisering af deres børn gennem fritidsaktiviteter og andet. Vi mener derfor, at der skal indføres et beskæftigelsesfradrag for familier til børn, som bliver passet eller undervist i hjemmet. Dette fradrag skal udgøre 60% af det offentlige tilskud til en relevant ordning (Dagpleje, børnehave, folkeskole og SFO).

Det tilføjes, at der skal være følgende krav for at det er muligt at modtage tilskud til hjemmeundervisningen: Hjemmeunderviseren må ikke have fast arbejde, men deltidsarbejde ved kun ældre børn er okay, ingen af forældrene skal være dømt efter straffeloven eller have psykiske lidelser og som minimum skal hjemmeunderviseren have bestået en gymnasial uddannelse med mindst 4 i dansk, engelsk, matematik, kemi, biologi, fysik og enten samfundsfag eller historie. Hvis kvalifikationerne i et givet fag ikke lever op til kravene, så kan man eventuelt hyre en enkeltfagsunderviser eller lignende og dokumentere det til kommunen.

Omlægning af børnepenge til beskæftigelses-fradrag

I Nye Borgerliges Ungdom vil vi gerne understøtte arbejdende, danske børnefamilier. Derfor vil vi omlægge børnepengene til et beskæftigelses-fradrag. Vi vil øge fradragets størrelse med 10% og fjerne begrænsningen på, hvor mange børn man har. Ydermere vil vi give en bonus på 15% til gifte par, registrerede par, enker og enkemænd for hvert barn i husstanden, hvor barnet er biologisk afkom af begge forældre.

Ansvaret tilbage til familien

I vores nabolande ser vi en stigende grad af statslig indgriben i børneopdragelse. Som eksempel kan nævnes Canadisk tvangsfjernelse af af børn, hvis forældre der ikke vil give deres børn hormonbehandlinger i en meget tidlig alder. I Nye Borgerliges Ungdom støtter vi forældres ret til at forvalte deres egne børns religiøse, kulturelle interesser, uanset om disse måtte være reaktionære eller progressive, så længe de ikke strider imod straffeloven.

Abortpolitik

I Nye Borgerliges Ungdom forholder vi os særdeles skeptisk til den nuværende abortlovgivning og aktuel praksis vedrørende denne. Vi finder det problematisk, at abort kan og ofte anvendes som præventionsform – og mener ligeledes ikke, at beslutninger af så skelsættende karaktér og betydning bør træffes uden en rimelig mængde vejledning & lægefaglig støtte. Mange kvinder træffer beslutninger, som de fortryder resten af deres liv – og pådrager sig i forløbet store moralske kvaler, det kan være svært at bearbejde. Derfor mener Nye Borgerliges Ungdom, at kvinder ved ønske om abort bør deltage i en række obligatoriske samtaler med relevante fagpersoner, herunder læger og psykologer, inden beslutningen træffes. Vejledningen skal være en objektiv oplysning om muligheder og praksis, således at kvinden får hjælp og støtte til at træffe den rette og mest velovervejede beslutning på et oplyst grundlag. Nye Borgerliges Ungdom mener derfor, at vejlednings- og støttesamtaler bør være obligatoriske før og efter abort – således at eventuelle abort-patienter ikke efterlades alene med den ofte store psykiske byrde.

Desuden mener vi ikke, at abort bør finansieres af staten i tilfælde, hvor graviditeten ikke enten grunder i en kriminel handling eller en situation, hvor kvindens liv er i decideret fare som følge af graviditeten. Staten har ingen interesse i at foretage aborter, ligesom det i udgangspunktet er et personligt ansvar, hvis man som følge af samleje ender i en uforventet graviditet. Staten bør derfor ikke aktivt deltage i eller bidrage til svangerskabsafbrydelser, der ikke begæres på baggrund af ovenstående undtagelser.

Hos Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at abort bør være den absolut sidste løsning, og at abortspørgsmålet, og princippet om retten til liv, ikke bør være et lukket emne i befolkningen.

Genindfør sambeskatning af ægtefæller

Hvor ægtefæller tidligere blev beskattet som én samlet enhed, er skattesystemet i dag i langt højere grad bygget op på individet, således at ægtefæller beskattes som to uafhængige individer.

Det betyder, at husstande med samme gennemsnitsindkomst kan blive beskattet vidt forskelligt, alt afhængigt af hvordan husholdningen og arbejdsbyrden fordeles i hjemmet. Det har den uheldige konsekvens, at de familier som vælger, at den ene ægtefælle skal gå hjemme og prioritere familien bliver straffet økonomisk. Man bør ikke blive straffet økonomisk for at prioritere sin familie.

Derfor mener Nye Borgerliges Ungdom at sambeskatningen af ægtefæller bør genindføres.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.