Abortpolitik

Hos Nye Borgerliges Ungdom forholder vi os stærkt skeptisk til den nuværende abortlovgivning. Vi finder det problematisk, at abort kan anvendes som præventionsform, og mener at det ville være hensigtsmæssigt at ændre lovgivningen, så kvinden i tilfælde af en ønsket abort skal deltage i en række obligatoriske samtaler med fagpersoner, herunder læger og psykologer, inden beslutningen træffes. Vi mener yderligere, at selve abortindgrebet ikke skal finansieres af staten (med undtagelse af de situationer hvor (a) graviditeten skyldes kriminalitet, (b) kvindens liv er i overhængende fare som følge af graviditeten), i kraft af at det ikke er i dennes ansvar – eller interesse – at fordrive fostrer. Hos Nye Borgerliges Ungdom ser vi det som vores pligt at sørge for, at abort er den absolut sidste løsning- og at abortspørgsmålet, og princippet om retten til liv, ikke er et lukket emne i befolkningen.

Fradrag for hjemmeundervisning og pasning 

I Nye Borgerliges Ungdom støtter vi op om retten til undervisning, men mener samtidigt at det, indenfor rimelige grænser, er enhver families ret at indrette deres børns undervisning og pasning, såfremt dette lever op til basale kompetencekrav og familien sikrer en fornuftig socialisering af deres børn gennem fritidsaktiviteter og andet. Vi mener derfor, at der skal indføres et beskæftigelsesfradrag for familier til børn, som bliver passet eller undervist i hjemmet. Dette fradrag skal udgøre 60% af det offentlige tilskud til en relevant ordning (Dagpleje, børnehave, folkeskole og SFO).

Det tilføjes, at der skal være følgende krav for at det er muligt at modtage tilskud til hjemmeundervisningen: Hjemmeunderviseren må ikke have fast arbejde, men deltidsarbejde ved kun ældre børn er okay, ingen af forældrene skal være dømt efter straffeloven eller have psykiske lidelser og som minimum skal hjemmeunderviseren have bestået en gymnasial uddannelse med mindst 4 i dansk, engelsk, matematik, kemi, biologi, fysik og enten samfundsfag eller historie. Hvis kvalifikationerne i et givet fag ikke lever op til kravene, så kan man eventuelt hyre en enkeltfagsunderviser eller lignende og dokumentere det til kommunen.

Omlægning af børnepenge til beskæftigelses-fradrag

I Nye Borgerliges Ungdom vil vi gerne understøtte arbejdende, danske børnefamilier. Derfor vil vi omlægge børnepengene til et beskæftigelses-fradrag. Vi vil øge fradragets størrelse med 10% og fjerne begrænsningen på, hvor mange børn man har. Ydermere vil vi give en bonus på 15% til gifte par, registrerede par, enker og enkemænd for hvert barn i husstanden, hvor barnet er biologisk afkom af begge forældre.

Adoption

I Danmark kan ethvert par søge om at blive godkendt som adoptanter af børn.
Med henblik på de empiriske konsekvenser børn af enskønnede forældre forvoldes, vil vi i Nye Borgerliges Ungdom bestræbe os på, at statsforvaltningen for fremtiden skal prioritere og vægte heteroseksuelle gifte par – i tilfælde, hvor andre forhold er lige.
Dette skyldes i høj grad den store forskningsmæssige evidens, der underbygger, at børn af såkaldte “regnbuefamilier” i langt højere grad er tilbøjelige til at blive deprimerede, klarer sig dårligere i skolen, har større identitetskriser etc.

Ansvaret tilbage til familien

I vores nabolande ser vi en stigende grad af statslig indgriben i børneopdragelse. Som eksempel kan nævnes Canadisk tvangsfjernelse af af børn, hvis forældre der ikke vil give deres børn hormonbehandlinger i en meget tidlig alder. I Nye Borgerliges Ungdom støtter vi forældres ret til at forvalte deres egne børns religiøse, kulturelle interesser, uanset om disse måtte være reaktionære eller progressive, så længe de ikke strider imod straffeloven.