Skolevalg mærkesag #1 - Asylstop

Skolevalg mærkesag #1 - Asylstop

Danmark har i mange år ført en meget lempelig udlændingepolitik, der har betydet, at rigtig mange mennesker er kommet hertil. Mange mennesker lever og virker i dag som en fuldbyrdet del af det danske fællesskab og samfund.
Desværre har den meget lempelige tilgang også medført en lang række udfordringer og konsekvenser for det danske samfund. Samtidig hjælper vi i øjeblikket et meget lille antal mennesker på en meget dyr måde.
Nye Borgerliges Ungdom går ind for et fuldt asylstop. Vi skal stoppe indvandringen til Danmark og i stedet hjælpe i nærområderne. Her kan vi hjælpe markant flere og mere udsatte og sårbare mennesker i nød – i praksis flere børn, kvinder og ældre – til væsentligt færre penge, mens vi samtidig skåner vores eget land, der i forvejen kendetegnes ved uløselige integrationsudfordringer, for negative følger af indvandringen, herunder kriminalitet, parallelsamfund, terror, kulturel fremmedgørelse m.v.
Danmark er i dag et af verdens rigeste, lykkeligste og mest trygge lande. Det er det, fordi landet er blevet bygget op, holdt af og passet på af generationer før os, der med blod, sved og tårer har kæmpet for at give landet videre i bedre forfatning, end man selv i sin tid overtog det.

I Nye Borgerliges Ungdom går vi uden forbehold ind for det danske folks ret til et hjem og for videreførelsen af den danske kultur. Den danske kulturarv er udgangspunktet for vores forståelse af verden. Derfor skal vi løbende kæmpe for, at Danmark overleveres i bedre – og ikke værre forfatning – end vi selv modtog det. 
I Danmark har vi altid stået klar til at hjælpe vores medmennesker, når nøden var størst, men meget har forandret sig i de seneste årtier. Vi er derfor nødt til at gentænke måden, hvorpå vi håndterer de stigende mængder flygtninge samt udgifterne hertil – også arbejdssøgende immigration skal omprioriteres.
Vi har i Danmark længe gjort brug af udenlandsk ekspertise og arbejdskraft til forskellige stillinger rundt omkring i landet. Dette skal selvfølgelig stadig være muligt. Immigration og opholdstilladelse skal dog betinges på, at der er sikret fast arbejde, og at man i opholdsperioden betaler skat til den danske stat.
Derudover skal vores velfærdssystem beskyttes, så vi får et opgør med velfærdsturisme. Dette gøres bedst ved at knytte alle velfærdsydelser til det danske statsborgerskab. På denne måde vil der også blive stillet krav om selvforsørgelse til øvrig udenlandsk arbejdskraft.
Verdenssituationen har forandret sig meget siden 1952.
Da Danmark som det første land i verden skrev under på flygtningekonventionen, var det baseret på en tanke om, at flygtninge var defineret som et menneske, der flygtede fra krig eller forfølgelse med et ønske om at vende tilbage til sit hjemland, når faren var overstået. I de seneste årtier er denne definition dog blevet mere udvisket, og mange flygtninge, der søger spontanasyl, bør egentlig klassificeres som immigranter og nægtes indrejse.
Med den stigende tilstrømning af asylsøgere, fra særligt de arabiske og afrikanske lande, er presset på den danske kultur og stat ganske enkelt blevet for stor.
Vi bør derfor omgående stoppe al behandling af spontanasyl og i stedet flygtninge i deres nærområder. Dette vil både Danmark samt flygtningene være bedre tjent med, da det vil være nemmere, billigere og mere hjemligt at modtage asyl i et nærområde fremfor i en fremmed kultur.
Stoppet for asylbehandling skal vare på ubestemt tid, indtil det danske samfund og kultur igen er trygt & stabilt. Målet med asylophold vil dog altid være at rejse tilbage til hjemlandet, når en evt. faresituation er overstået. Et asylophold bør aldrig udvikle sig til en permanent opholdstilladelse.

Danmark er et fantastisk land og skal blive ved med at være det. Derfor skal vi have et totalt asylstop. 

Se mere om asylstop i denne video!

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.